LIFE COACHING

19826013_ml

De definicions de Coaching n’hi ha moltes, però ens quedarem amb la de Thimothy Gallwey que diu que l’essència del Coaching és alliberar el potencial de les persones , perquè puguin portar el seu rendiment al màxim.

El Life Coaching o Coaching de vida recolza a la persona en tots els nivells per convertir-se en qui desitja, per ser el millor que pot ser, LA SEVA MILLOR VERSIÓ.

És una relació individualitzada i de col·laboració entre una persona i un coach amb l’objectiu d’assolir un canvi sostingut en el seu comportament i transformar la seva qualitat de vida personal i professional.

Malgrat que es fonamenta en models psicològics, el Coaching no és teràpia, tot i que ambdós tenen en comú la relació emocional que es crea entre el coach i el client, el tipus de sessió, individual i confidencial, entre altres coses.

Malgrat aquestes similituds, el Coaching sempre s’adreça a individus sense problemes psicològics, està orientat des del present cap el futur i es basa en una metodologia en la que l’establiment d’objectius i la planificació d’accions per assolir aquests objectius són aspectes fonamentals.

De vegades no sabem cap on volem anar i un coach ens pot ajudar a prendre consciència d’on estem i a trobar la direcció correcta, tant en l’àmbit professional com personal.

El coach et pot ajudar a: 

 • Desprendre’t d’allò que limita el teu desenvolupament

 • Expressar els teus desitjos i aspiracions

 • Conèixer les teves fortaleses i treballar a partir d’elles, així com conèixer també les teves limitacions per superar-les

 • Gestionar les teves emocions

 • Prendre decisions que estiguin alineades amb el teu veritable desig

 • Prendre accions  concretes encaminades al teu objectiu final

El Coaching et pot aportar: 

 • Claredat, ordre i prioritats

 • Criteris propis

 • Autoconfiança i independència

 • Il·lusió

 • Metes i pla d’acció

 • Moviment, decisió i canvis

 • Millors resultats

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a Coaching per Creixer i a Coaching Tarragona on et donarem tota la informació que puguis necessitar.